Dương vật giả auto Thrusting

1.250.000

Xuất xứ: Nhật – Nhập: Mỹ

Silicon cao su mềm cao cấp

Chức năng: Rung + Thụt Bi + Phát Nhiệt + Ngoáy

Sạc USB như smart phone